Baix Montseny Salut

Una atenció sanitària integral de tracte proper, de confiança i amb la màxima qualitat i confortabilitat

Reumatologia

El servei de reumatologia s’encarrega dels trastorns mèdics de l’aparell locomotor i del teixit cognitiu.

REUMATOLOGIA BAIX MONTSENY SALUT

La Dra. Riveros realitza una assistència integral als pacients amb processos reumàtics.

QUÈ ÉS LA REUMATOLOGIA?

La reumatologia és l’especialitat que es dedica als trastorns mèdics de l’aparell locomotor i el teixit cognitiu. Abasta una gran quantitat de patologies conegudes com a malalties reumàtiques.

Els reumatòlegs tracten els pacients que tenen afectacions localitzades que generalment malmeten les articulacions, músculs, ossos, tendons, fàscies, etc. Fins i tot tracten malalties d’afectació sistèmica.

QUÈ ÉS UN REUMATÒLEG?

El reumatòleg és el metge especialista que diagnostica i tracta a les malalties músculo-esquelètiques i autoimmunes sistèmiques.

Per tant, el reumatòleg està especialitzat en el tractament d’un conjunt de malalties molt diverses i complexes que afecten l’aparell locomotor, però també poden afectar  altres òrgans i teixits com la pell, el sistema nerviós i els ulls, entre d’altres.

QUAN S’HA DE FER UNA CONSULTA AL REUMATÒLEG?

El símptoma més important que porta al pacient a consultar al reumatòleg és el dolor agut en alguna zona de l’aparell locomotor. Però també poden ser altres símptomes com: la rigidesa matutina, la inflamació, la disminució de mobilitat, etc. El reumatòleg  és el  metge més capacitat per tractar les malalties de l’aparell locomotor autoimmunes i sistèmiques.

En la majoria de les malalties reumàtiques no és necessari cap tractament quirúrgic.

És molt important que el reumatòleg  pugui tractar el pacient reumàtic abans que comencin a aparèixer les lesions greus i evitar les discapacitats que aquestes malalties puguin generar. És per això que és molt important una detecció precoç de la malaltia.

COM ÉS LA VISITA AMB UN REUMATÒLEG?

Es tracta d’una visita mèdica normal en la que el metge li farà unes preguntes sobre els símptomes que pateix. Depenent dels símptomes, després el doctor li realitzarà una exploració física.

Per acabar de complementar la visita, el doctor li podrà demanar algunes proves analítiques o proves d’imatge com poden ser radiografies, TAC, etc.

Durant la visita és molt important que els pacients siguin sincers quan responguin les preguntes. En cas que prenguin alguna medicació és important que portin el nom, la dosi i la freqüència en què s´ho estan prenent. És important saber si a la família hi ha algú amb antecedents reumàtics diagnosticats. Si ja té informes o proves d’imatge realitzades amb anterioritat és molt important portar-les el dia de la consulta.

Un cop el doctor hagi fet el diagnòstic, ja li explicarà al pacient quin tipus de malaltia pateix, si té cura o no, i el tipus de medicació que haurà de prendre. En aquest moment és molt important que el pacient escolti atentament i pugui realitzar al doctor totes les preguntes que tingui o dubtes que se li presentin.

COM ES CLASSIFIQUEN LES MALALTIES REUMATIQUES?

La reumatologia té un gran ventall de malalties, la majoria són d’etiologia desconeguda i mecanismes fisiopatològics no molt ben definits.

Les malalties reumatològiques en els nens són poc freqüents però solen ser molt greus.

Les malalties reumatològiques les podem classificar de la següent manera:

-Artropaties degeneratives:

 • Primària localitzada: nòduls de Heberden, rizartrosi del polze, nòduls de Bouchard, gonartrosi, coxartrosi, etc.
 • Primària generalitzada.
 • Secundària (a altres processos patològics): post-traumàtica, congènita, localitzada o generalitzada.
 • Espondiloartrosi: discartrosi, uncartrosi, artrosi interapofisiaria.
 • Artropaties inflamatòries.
 • Artritis reumatoide i  síndrome de Felty.
 • Espondilitis anquilosant.
 • Artritis reactiva.
 • Artritis associada a malalties inflamatòries de l’intestí.
 • Artritis psoriàsica (artropatia psoriàsica).
 • Altres: espondiloartropatia indiferenciada, síndrome SAPHO, uveïtis anterior aguda.
 • Artritis juvenil idiopàtica.
 • Artritis sèptica.
 • Malalties per microcristalls: gota.

-Condicions sistèmiques i malalties del teixit connectiu.

 • Lupus eritematós sistèmic.
 • Síndrome de Sjörgen.
 • Esclerosi sistèmica.
 • Polimiàlgia reumàtica.
 • Malaltia mixta del teixit conjuntiu.
 • Sarcoïdosi.
 • Púrpura de Schönlein-Henoch.
 • Arteritis de la temporal.
 • Poliarteritis nodosa.
 • Malaltia del suero.
 • Granulomatosi de Wegener.
 • Arteritis de cèl·lules gegants.
 • Síndrome de Behçet.
 • Arteritis Takayasu.
 • Malaltia de Kawasaki.
 • Tromboangiïtis obliterants: malaltia de Buerger.
 • Poliangitis microscòpica.

-Reumatisme de teixits tous:

 • Lesions juxtaarticulars: bursitis, entesopaties, tendinitis, quistes.
 • Lesions del disc
 • Síndromes dolorosos miscel·lanis: fibromialgia, reumatisme psicogen, reumatisme, cervicalgia.
 • Lumbàlgia.
 • Colze de tenista, bursitis oleocraneana.

-Malalties associades als ossos.

 • Osteodistròfia renal.
 • Osteomalàcia.
 • Osteopatia hipertròfica.
 • Malaltia de Paget.
 • Ostelisis/condrolisi.
 • Displàsia congènita de maluc.
 • Osteïtis condensant de l’ilíac.

-Malalties congènites familiars que afecten a les articulacions.

 • Síndrome de Ehlers-Danlos.
 • Síndrome de Marfan.
 • Síndrome d’hiperlaxitud articular.
 • Osteogènesis imperfecta.

-Síndromes reumàtics associats a agents infecciosos.

 • Per mecanisme directe.

-Neoplàsies:

 • Primàries.
 • Secundàries.

-Malalties metabòliques/endocrines associades a reumatismes.

 • Anomalies bioquímiques: amiloïdosi, hemofília.
 • Trastorns hereditaris: febre mediterrània familiar.

-Trastorns neurovasculars.

 • Articulació de Charcot.
 • Síndrome compressiu.
 • Eritromelàlgia.
 • Distròfia simpàtica reflexa.
 • Síndrome de Raynaud.

-Miscelània amb manifestacions articulars.

 • Reumatisme palindròmic.
 • Reumatismes relacionats amb fàrmacs.
 • Hidratosi intermitent.
 • Reticulohistocitosi multicèntrica.
 • Dèficit de vitamina C.
 • Malaltia pancreàtica.
 • Hepatitis crònica activa.
 • Traumatisme musculoesquelètic.

-Altres:

Síndrome antifosfolípids.

Síndrome semblant al lupus.

Malaltia indiferenciada del teixit conjuntiu.

Síndrome associat a l’antigen Jo-1.

Granuloma de la línia mitja.

Panniculitis i altres trastorns de la grassa cutània.

Policondritis recidivant.

Fibrosi de tipus idiopàtic o fibrosi sistèmica.

Malaltia de Berger Nefropatia per IgA.